Quyển Nhật Ký Cuộc Đời - Con người cũ - Phần 1

Xin chào quý Mục sư và quý tín hữu trong Hội thánh cùng hết thảy các bạn đồng xem Blog của Minh Trung. Lời đầu tiên cho phép Trung xin gửi lời chúc Bình an trong danh Chúa Giê-xu – Chúa chúng ta, xin Chúa ban phước trên đời sống của mỗi quý vịKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét